سان ایل گوک با بازیکن های سایپا

جومونگ با بازیکنان تیم والیبال سایپا تمرین کرد